lepidoptera.online © 2024 Adriaan van Os - De vlinders van Coustouges   f


Nederlands, Français, English, Deutsch, Español, Lingua Latina, Català

De vlinders van Coustouges

Alfabetische index, Verwijzingen en literatuur

Voorwoord - Inleiding, Soorten, Correspondentie

Dagvlinders, Nachtvlinders

Dagvlinders Nachtvlinders

Inleiding

Deze webpagina’s zijn gewijd aan de bijzondere rijkdom aan vlinders in het bergdorpje Coustouges.

Coustouges (Costoja) ligt in de Franse Pyrénées-Orientales op een paar honderd meter van de Spaanse grens. De brug en de doorgaande weg naar Spanje kwamen echter pas in 1995 gereed. Tot die tijd was Coustouges in Frankrijk ‘het einde van de wereld‘. Nu verbindt Costoja Noord- en Zuid-Catalonië. De ouderen spreken er Catalaans. Ook vindt men er diverse inwoners die oorspronkelijk uit Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk komen.

Op een ideale hoogte van 800 m wordt Coustouges omringd door bossen van voornamelijk donzige eik (Quercus pubescens) en grove den (Pinus sylvestris). In de bossen rond het dorp ziet men nog de resten van drooggestapelde muren van de terrassen van vroegere land- en tuinbouw. Die was er voornamelijk voor eigen gebruik. Men hield kippen, varkens en konijnen en verbouwde fruit en groente, hetzij in de kleine tuinpercelen in het dorp, hetzij in de grotere percelen rond het dorp, waar nu bos is, zoals in Els Emprius.

Er is enig ecologisch bewustzijn. In het dorp worden geen pesticiden gebruikt. De openbare verlichting doofde er van 23:00 tot 05:00 uur. Later heeft men de kwalijke maatregel genomen om de verlichting pas om 24:00 te doven en deze te laten branden in de zomermaanden. Hieruit spreekt een totaal onbegrip van het leven van nachtvlinders, die juist in de zomer en aan het begin van de avond actief zijn.Het bergdorpje Coustouges, gezien vanuit Spanje.

Soorten

Deze webpagina’s bevatten alle dagvlinders die ik binnen de gemeentegrenzen van Coustouges heb aangetroffen en gefotografeerd. Het schijnt dat ook de pasja (Charaxes jasius) in Coustouges is gezien, maar daarvan heb ik geen bewijsfoto. Het nachtvlinder gedeelte is verre van compleet. Alleen de nachtvlinders die ik overdag heb gezien, zijn hier weergegeven, aangevuld met een enkele nachtopname.Coustouges gezien vauit het Zuid-Oosten, vanaf de zandweg naar Els Emprius.

Correspondentie

Reacties, correcties en aanvullingen zijn welkom. Correspondentie gaarne per email aan adriaan@adriaan.biz of door het plaatsen van een bericht op de bij deze website behorende Facebook pagina.Coustouges op een oude ansichtkaaart, gezien vanuit het Westen, met op de achtergrond Spanje.
(reproductie gedeeld onder de CC BY-NC-SA 2.0 licentie)